Introductie

Het Airshow Support Team bestaat uit een aantal perssnen die gepokt en gemazeld zijn in de wereld van luchtvaartvertoningen, beter bekend met de term 'airshows'.

In opdracht van een organisator bereiden we alle luchtvaarttechnische aspecten voor die van belang zijn voor de veilige uitvoering van een luchtvaartvertoning.

Ieder persoon, bedrijf of instantie zou een luchtvaartvertoning mogen organiseren, maar een organisator hoeft niet per se affiniteit te hebben met de luchtvaart.

Daardoor heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaald dat de organisator een persoon aanwijst die namens hem belast is met de leiding en veilige uitvoering van een luchtvaartvertoning waarvoor een vergunning is verleend: de vertoningdirecteur (display director). De vertoningdirecteur bekleedt de centrale functie bij een luchtvaartvertoning.

 

 

 

 

 

 

 

Airshow Support Team | info@airshow.support