Indien u een airshow wenst te organiseren willen wij u hier graag in ondersteunen.

Waar mag u ons voor vragen?

 

  • De volledige voorbereiding tot en met de aanvraag van de vergunning luchtvaartvertoning;
  • De aanvraag van de 'Verklaring van geen bezwaar' van de burgemeester van de gemeente waar de vertoning wordt gehouden;
  • De aanvraag van een voor dit doel te reserveren deel van het luchtruim;
  • Zo nodig het bij de provincie aanvragen van een vergunning om te mogen starten en landen van een terrein dat niet als luchthaven is aangewezen;
  • Het opstellen van een veilig uitvoerbaar programma;
  • Het op de airshowdag zelf uitvoeren van de taken behorende bij de display director, de verkeersleiding en eventueel een veiligheidscommissie.

Maar ook:

 

  • De begeleiding bij de besprekingen met het bevoegd gezag en de huplverleningsdiensten;
  • De communicatie richting de media.

Daarnaast:

 

  • Mag u een beroep doen op ons uitgebreide netwerk van demonstratie vliegers en -teams om een mooi programma te kunnen vullen.

En wat gaat dat kosten?

Het organiseren van zelfs een kleine luchtvaartvertoning gaat veel geld kosten, u moet rekening houden met kosten voor diverse vergunningen en leges, de deelnemers, verblijfkosten, verkeersregelaars, afzettingen (dranghekken), tijdelijke bewegwijzering, beveiliging, EHBO, brandweer, verzekering, omroepinstallatie, enzovoort. Mogelijk dat daar wel inkomsten vanuit sponsoring, subsidies en verpachten van de horeca tegenover staan en welicht toegangskaarten.

Voor onze diensten vragen we een reële onkostenvergoeding. We zijn niet commercieel! We dragen de luchtvaart, en zeker de airshows, een warm hart toe. Daar vanuit vinden we dat de kennis rondom het organiseren van airshows geconcentreerd moet worden en dat we ook voor opvolging moeten zorgen. Als klein team houden we elkaar scherp en houden we de ervaringsdichtheid op een goed niveau, dit terwijl het aantal airshows in Nederland licht afneemt. We bezoeken seminars in het buitenland om op de hoogte te blijven van de (internationale) ontwikkelingen, kijken in de keuken bij andere airshows en voorzien ons van de modernste technische middelen zoals luchtvaartradio's.

Is een kleine show ook mogelijk?

Incidenteel kan ter opluistering van een bijeenkomst een kleine show gegeven worden met één vliegtuig of één formatie van vliegtuigen, bijvoorbeeld een demonstratie met een P51 Mustang. Dat is vaak georganiseerd voor een klein (besloten) publiek. Dan kan volstaan worden met een compacte voorbereiding en zullen de kosten zeker mee vallen. U mag ons daar naar vragen.

Professioneel

Dat zijn wij en blijven wij! Als we aan een luchtvaartvertoning beginnen, moeten we vooraf een goed gevoel krijgen over de organisator en zijn team. Het voorbereiden en uiteindelijk uitvoeren van een luchtvaartvertoning vergt veel tijd, goede afspraken en goed onderling vertrouwen. Bij elke, voor ons, nieuwe organisator gaan we eerst inventariseren of de organisatie solide is en of de beoogde luchtvaartvertoning uitvoerbaar is. Pas als we bij beide aspecten een goed gevoel krijgen gaan we door en dan ook heel graag!

 

 

 

Airshow Support Team | info@airshow.support